Vattenprov på våra badplatser.

Vid vårt årsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över hur en möjlig rutin och process för provtagning av vattenkvalitén vid våra badplatser kan se ut.

Testperiod i dubbel bemärkelse kördes igång i juli månad, där vi både utfört tester och testat vår nya rutin. Ytterligare ett vattenprov togs i augusti. Efter sommaren kommer vi att utvärdera om detta är tillräckligt eller om vi behöver göra någon justering.

Vi har tagit prover på vattnet vid våra badstränder och publicerat informationen på vår hemsida, samt satt upp informationsskyltar vid baden.

Tyvärr har provresultaten visat på förhöjda värden av både E-Coli och Intestinala Entrekocker på vår badplats som ligger nära Sundby strandväg 46. Vilket gör att vi starkt avråder från bad. På vår andra badplats i närheten av Sundby Strandväg 14 har vi en god vattenkvalitet.

Följ gärna informationen på hemsida som uppdateras allteftersom ny information kommer in.

Läs gärna mer här:

Fakta om badvatten - Badplatser och badvatten - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Skriv din text här...

Hantera prenumeration