Höststädning 15 oktober

Välkomna till vår årliga höststäddag.

Syfte: Fokus kommer att vara att stänga av sommarvatten, ta bort ogräs fotbollsplan, kratta och göra fint badstränder, samla ris i högar, plocka skräp, samt att göra våra bryggor klara inför vintern, både med rengöring och genom att lyfta upp badstegar. Vi vill också bygga ihop parkbänk för lekplats Åkerbyslingan.

Utrustning att ta med: Kratta, räfsa, ogräsborttagare, soppåse, skiftnyckel för parkbänk.

Tid: 10:00

Samlingsplats: Pulkabacken alternativ gå till brygga. För vattengrupp samling vid pumphuset vid Hjerts torg.

Grillning: Vi äter korv tillsammans från och med klockan 12:00 vid grillplatsen, pulkabacken ( om vädret tillåter :))

Tänk på: Oömma kläder, bra skor, ta gärna med en påse att samla skräp i.

Vattengruppen stänger av sommarvattnet och tömmer systemet i hela området.

Vi ses!

Styrelsen Sundby Strands Samfällighet

Rutiner för sommarvattnets avstängning:
- På avstängningsdagen skall samtliga slangar vara bortkopplade, inkl bevattningssystem.
- Om fastighetsägare väljer att tömma kran själv, glöm inte att stänga kranen efter tömning, annars förlorar pumparna trycket och tömningen stannar av på andra platser inom området. Så när er kran är tömd, stäng den.

OBS: Stäng aldrig av mark-/gatuavstängaren
Inget fordon, ( bil, båt, släp m.m ), får vara parkerat över
mark-/gatuavstängaren.

Ansvar
Samfälligheten ansvarar endast för ledningsnätet fram till tomtgräns på samma sätt som gäller för kommunal VA- och elanslutning. Tomtägaren är ansvarig för sin egen installation. Därmed kan inte samfälligheten ta på sig några som helst kostnader som uppstått på enskild tomtmark.

..

Hantera prenumeration