STORT TACK!

Stort tack för en fin hösstädning.

Strålande sol och ett bra gäng samlades med räfsorna i högsta hugg. Vi fick fixat precis det som vi ville få fixat.

Vi förberedde bryggor för vinter, fick bort allt ogräs på Tegelplans fotbollsplan, fick undan vass vid stranden och plockade skräp. Vårt sommarvattensystem tömdes och vi har en ny rastbänk vid vår lekplats på Åkerbyslingan.

Bra jobbat, alla som var med! Den enda smolken i bägare var när två av våra fantastiska volontärer ur vattengruppen kom något sent till korvgrillningen och bara fick varsin korv…. Får gottgöra det nästa gång.

Vi fick in ett par frågor om röjning av sly och där vi gärna vill dela med oss av svaren till alla. Vår entreprenör fick ett uppdrag i två delar: Först hantera grönklippning som nu är färdigt och fortsätter med en större slyröjning som kommer att löpa under kommande månader. Det kommer att vara en rejäl genomgång av hela vårt område, alla hagar, utmed stranden, i våra skogsområden på både nya och gamla delar av vår samfällighet.

Vi i styrelsen tar också med oss lärdomarna och er feedback som delades både före och efter städdagen.

vänliga hälsningar

Styrelsen

Hantera prenumeration