Aktuellt


  • POSTRÖSTA I ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA 2021
    Föreningen skall enligt stadgarna hålla årets ordinarie föreningsstämma i slutet på mars månad. Så har det varit tidigare år då vi kunnat samlas för att genomföra stämman. I år är ett annat år. Pandemin håller fortfarande samhället i ett fast grepp med stor smittspridning. På grund av rådande Covid-1...

  • Tack för 2020 och årsstämma 2021
    Liksom alla andra kan vi konstatera att år 2020 varit ett annorlunda och besvärligt år. Covid-19-pandemin har för vår förening främst inneburit inställda städdagar och alternativa styrelsemöten. Ändå har verksamheten i stort sett rullat på med inte minst insatser från enskilda medlemmar.Styrelsen ta...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden härPDF