Aktuellt


  • Information från vägföreningen
    Hej,lite trevlig info såhär före helg. :)Arbete för att komma tillrätta med hålen i vägen är beställt av vägföreningen.Vi har fått in ett antal frågor om detta och tack vare ett par medlemmar, Tommy och Claes, så har vi nu fått informationen från vägföreningen att arbetet är beställt och kommer utfö...

  • På gång i Samfälligheten.
    Söndagen den 14 maj var vi ett gäng på 5 personer som hjälptes åt att ta bort alla vasshögar som vi kunde och det större skräpet som vi samlade in under städdagen den 7 maj. För ändamålet var en container på plats.Extra tack till Sten och Sune, för ett gott samarbete och för goda skratt.Containern b...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden här Pdf, 107.6 kB.