Kontakt

Övriga kontaktpersoner nås genom menyn till höger

Styrelsens email-adress: info@sundbysamfallighet.se

Samfällighetens SWISH-NUMMER 1234747846

STYRELSE

Ordförande
Camilla Johansson Kühne
Täktvägen 6
Mail: skvimp75@hotmail.com

Vice ordförande och kassör
Kerstin Borell
Sundby strandväg 46
Mail: kerstin.borell@gmail.com

Ledamot
Maria Lindgren
Sundby strandväg 57
Mail:maria.h.lindgren@outlook.com

Ledamot
Erik Rindeskär
Åkerbyslingan 24
Mail: erik.rindeskar@gmail.com

Ledamot
Angela Kübek
Åkerbyslingan 12
Mail: angela@sanohest.se

Suppleant
Reza Parsa
Sundby Strandväg 24
Mail: rezaparsa34@gmail.com

Suppleant
Viktor Lundh
Torparängsvägen 42
Mail: viklu690@gmail.com

Redovisning/Bokföring
RÅDEK, Finningevägen 52, 645 42 Strängnäs