Senaste nytt i vår förening.

Vad händer hos oss?

Vårt större underhåll på bryggorna är nu färdigt och arbetet avlöpte enligt plan.

Arbetet med att slå sly i vårt arbete pågår för fullt och här har även ett par medlemmar hjälpt till och tagit ett par varv själv i hagar nära där de bor. Stort tack för det, säger vi i styrelsen.

Vi kör nu igång ett större budgetarbete inför nästa år och vi vill passa på att redan nu påminna om att motioner till årsstämman behöver komma in till styrelsen under andra hälften av januari.

Tänk också på att få med ett kostnads- och genomförandeförslag till förbättringarna och idéerna för ett lättare beslut till det jobb eller aktivitet som ni vill föreslå.

EFTERSÖKES - Valberedning.

På den senaste årsstämman gick det inte att få ihop en valberedning. Det är ju årsstämman och föreningens medlemmar som ska utse valberedning, inte styrelsen, då valberedningen bör stå helt separerad och utan påverkan från styrelsen. Vi behöver hjälpas åt här.

Styrelsen har gått runt många turer i vår fina förening och frågat personer om de vill ställa upp som valberedning. Tyvärr har ingen nappat och därför vänder vi oss nu igen brett och ställer frågan till alla medlemmar.

Vill du ställa upp som valberedning inför årsstämman 2024? Välkommen med din anmälan till:info@sundbysamfallighet.se


Hantera prenumeration