Om samfälligheten

Sundby Strand började byggas år 2001 och året efter bildades en villaförening bestående av 16 fastigheter i etapp 1.

20 maj 2008 bildades Sundby Strands Samfällighetsförening som då tog över förvaltningen av gemensamhetsanläggningen i form av grönytor, 2 badplatser, 1 badbrygga 7 båtbryggor och Hjerts torg mm. År 2008 fanns c:a 70 byggda hus och totalt 130 sålda tomter.

Alla som äger en fastighet inom området blir automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Under åren 2008 till 2018 har majoriteten av tomterna i etapp 1 och 2 bebyggts med fristående hus och parhus samt ett flerfamiljshus med lägenheter där det har bildats bostadsrättsföreningar.

Under 2019 inkluderades enligt detaljplanen etapp 3 och 4, med 52 tomter för fristående hus och 11 tomter för radhus/kedjehus. Därmed ökade medlemsantalet i föreningen markant.

2019-08-13 erhöll samfällighetsföreningen lagfart för gemensamhetsanläggningen Ga:7 och Ga:8. (se pdf-fil Uppdrag och förvaltning nedan).

I lagfarten ingår en andel, ett så kallat ”Mantal” av totalt 1500 hektar i Selebo Häradsallmänning. Det vill säga, föreningen äger skogsmark som årligen ger en liten intäkt. (se pdf-fil med karta nedan).

År 2021 består Sundby Strands Samfällighetsförening av 284 fastigheter inklusive 3 bostadsrättsföreningar, 11 båtbryggor och 1 badbrygga. Nybyggnationen i hela området förväntas fortsätta i rask takt även under 2021, speciellt inom områdena i etapp 3 och 4.


​Samfällighetens Välkomstblad härPDF
Samfällighetens Uppdrag och förvaltning härPDF
Samfällighetens Fastighetskarta härPDF
Samfallighetens Förättningskarta, Lantmäteriet härPDF
Översiktskarta skog Selebo häradsallmänning, härPDF

Bild från 2002 här
Bilder från juli 2012, 1/9 , 2/9 , 3/9 , 4/9 , 5/9 , 6/9 , 7/9 , 8/9 och 9/9
Bilder från 2013, 1/5 , 2/5 , 3/5 , 4/5 och 5/5
+ 07/09-13