Sommarvattnet fördröjt

Tyvärr kommer vi inte att få igång sommarvattnet nu på söndag 3 maj som planerat. Det har visat sig att fel som upptäckts på vattenpumparna inte går att åtgärda denna vecka. Det kommer att ta tid att få fram vissa reservdelar. Det är tråkigt, men tyvärr inget vi kan påverka.

Nytt datum för igångsättning är lördagen den 16 maj.

Fortsätt att hålla kranarna stängda till dess.

Trevlig Valborg önskar

Styrelsen

Hantera prenumeration