Sommaren går mot sitt slut, snart höststädning

Vi har haft en hektisk sommar, där vi förutom löpande underhåll har uppdaterat fotbolls- & basketplan, inskaffat nya nät och hanterat olika ärende som kommit in gällande träd, får, extra röjning och tyvärr också en konstaterad park slide, där vi nu i samråd med naturvårdsverk och kommun skall ta fram en plan framöver. Vi har varit ute med vassbåt och tagit ett extra tag där vassen brett ut sig som mest. Vi har också satt igång ett par arbetsgrupper som skall ta fram förbättringsförslag i lite olika frågor inför budget för nästa år.

Vi vill rikta ett extra stort tack till familj Robert Nyberg som var riktiga klippor och hjälpte till med byte av både fotbolls- och basketnät, samt till familjen Sten Borell som hjälpte till med baby-gunga. Tack också till våra medlemmar som klippt vass, röjt bort sly och plockat skräp i vardagen. Ett extra tack till våra medlemmars skarpa ögon som upptäckte park slide och även andra saker som behöver åtgärdas, och som hört av sig. Viktigt att få in det som ni ser.

Valberedningen behöver er hjälp.

Det är inte bara valår i Sverige, det börjar dra ihop sig till att börja arbetet med val av styrelse på vår stämma nästa år. Om du vill delta som valberedare var god kontakta styrelsen på info@sundbysamfallighet.se

Vi skulle gärna vilja ha en person till för detta arbete.

Om du har förslag till ledamöter och ordförande, skicka in dem till valberedning@sundbysamfallighet.se

Valberedningen ser fram emot era förslag.

Och sist men inte minst!

Save the date!!

Den 9 oktober stänger vi av sommarvatten och vi kör vår höststädning. :)

Om någon känner sig manad att ta hand om grillning efter vårt arbete eller har någon input om vad som borde göras, hör gärna av er till styrelsen på info@sundbystrandsamfallighet.se

Hantera prenumeration