Save the Date!

Välkomna till städdag den 7 maj.

Fokus kommer att vara att sätta på sommarvatten, plocka skräp och göra fint, samt att göra våra bryggor klara inför sommarsäsongen genom att lägga i bagstegar, sopa rent, sätta upp fågelskrämmor på bryggorna och byta ut livbojar mot nya.

Vattengruppen sätter på vattnet och går runt i området för att kika att allt fungerar som det skall.

I år behöver vi lite verktyg i form av skruvdragare för att sätta upp fågelskrämmor, så toppen om en eller annan tar med sig. :)

Vi grillar om vädret tillåter.

Samlingsplats:

  • För skräpsamlande medlemmar så samlas vi vid Pulkabacken.
  • För de som vill hjälpa till med bryggor, samling badplatsen längst bort på Sundby Strand väg.
  • För vattengrupp samling vid pumphuset vid Hjerts torg.

Tid: 10:00

För de som vill samlas vi åter runt 12.15 för korvgrillning vid pulkabacken.

Tänk på: Oömma kläder, bra skor, ta gärna med en påse att samla skräp i.

Att tänka på inför sommarvattnets påsättning:
- Stäng era kranar så att pumpen får upp ett tryck. Detta tar ett tag. Det kan finnas luft kvar i systemet när ni använder kranen de första gångerna som förorsakar häftiga sprut.

Ansvar
Samfälligheten ansvarar endast för ledningsnätet fram till tomtgräns på samma sätt som gäller för kommunal VA- och elanslutning. Tomtägaren är ansvarig för sin egen installation. Därmed kan inte samfälligheten ta på sig några som helst kostnader för eventuella skador som uppstått på enskild tomtmark.

med vänlig hälsning

Styrelsen för Sundby Strands Samfällighet


Hantera prenumeration