Båtplats uthyres

Båtplats 1:85 på brygga 6 uthyres från nu till sista september 2021.

Hyrestagaren tar fullt ansvar för uppstående kostnader för orsakade skador på brygga och angränsande båtar vid oaktsamhet typ dålig förtöjning e.t.c.

Hyrestagare är medveten om att förtöjningsanordningar saknas och att vattendjupet kan variera.

Hyrestagare förbinder sig att inte hyra eller låna ut platsen i andra hand.

Pris 800 kr.

Kontakta Robert på robert@wasser.se eller telefon 070 673 76 05.

Hantera prenumeration