Styrelseprotokoll beslutspunkter beslutspunkter.

2024

Beslutspunkter 15 januari:

 • Stenbumlingar vid gångväg/ backe vid Åkerbyslingan bör återställas
 • Kontroll av samfällighetens försäkring
 • Kallelse till årsstämman skickas till vidare med vanlig post
 • Förfrågan till föreslagna nya styrelsemedlemmar
 • Kontroll av dragning av övriga ledningar för VA och fiber

 

2023

Beslutspunkter 4 december:

 • Plan över sommarvatten letas fram och mailas till vattenansvatiga
 • Stallarholmens vägförening kontaktas angående tippning av väggrus vid Kontorsboden
 • Ytterligare kontakt med kommunen angående dammen.

Beslutspunkter 16 oktober:

 • Grusplanen vid Tegelplan saltas
 • Vattenansvariga inbjuds till nästa möte ang. sommarvatten
 • Årsavgift för båtplats vid brygga 2. Reducerad avgift för de medlemmar som sköter bryggan.
 • Kontakt med Kommundirektör samt jurist angående dagvattendammen.
 • Möte bokas med representanter från styrelserna för 2 Brf, radhusen
 • Styrelseprotokollen publiceras inte offentligt, beslut publiceras på Hemsidan

Beslutspunkter 18 september:

 • Bryggreperationer och antagande av offert
 • Provbehandling med Algtvätt av en brygga (11 el. 12). Inköp av tillbehör för detta.
 • Medlemmar med båtar/ Y-bommar vid bryggor som ska repareras kontaktas
 • Utskick av Nyhetsbrev angående städdag
 • Container till städdag beställs

Beslutspunkter 21 augusti:

 • Offert tas in för reparation av bryggor
 • Fortsatt provtagning av vattenkvalitet vid Lilla badplatsen
 • Arbetet vid Lilla badplatsen skjuts upp. Nytt beslut nästa år, baserat på ytterligare provtagningar.
 • Hemsidan – arbetet fortsätter

Beslutspunkter 12 juni:

 • Vattenprovtagning genomförs vid badplatserna
 • Bryggor ska besiktigas till sensommar/höst
 • Ansöks om elstöd
 • Boappa – hemsidan utreds vidare
 • Förslag på namn till ny valberedning
 •  

Beslutspunkter 8 maj:

 • Bryggor och badstegar ska åtgärdas. Utredning pågår angående reparation/nyinköp av stegar.
 • Nya borstar till bryggorna ska köpas in
 • Vattenprovtagning på badplatserna ska utföras
 • Ny rutschkana inköps och monteras på lekplats vid Tegelplan
 • Bänk/ fikabord samt staket ska uppföras, vid lekplats Åkerbyslingan
 • Container hyrs för bortforsling av vass samt skräp efter städdagen
 • Utredning av åtgärder runt dagvattendammen vid Källarängsvägen
 • Liten grönyta vid Åkerbyslingan, utredning och förslag på förbättringsåtgärd

Beslutspunkter 30 mars:

 • Gå & Se styrelsen i samband med städdag.
 • Inköp av steg till badstegar
 • Inköp av lekutrustning enligt förslag.
 • Skarp offert grävning lekplats.
 • Gemensam bild webb för att kunna ta nästa steg