Stadgar

Stadgar för Sundby Strands Samfällighetsförening Pdf, 480.6 kB..

Ursprungliga stadgar från 2004 med ändringar och kommentar från 2010, 2012 och 2018.