Övrigt - Om Sundby Strand

Fastigheten Toresunds-Sundby 1:1, Stallarholmen (före detta Sundby Tegelbruk) har en areal på 88 hektar plus vattenområde på ca 20 hektar. Tegelbruket bedrev verksamhet fram till 1965 men därefter har samtliga byggnader rivits eller bränts ner. Denna fastighet omvandlades till det som nu är Sundby Strands Samfällighetsförening samt det som i framtiden skall ingå i den.

Sundby Strand är ett mycket välplanerat område i Stallarholmen beläget vid Mälaren. I området finns badplatser, lekplatser, en bollplan samt 9 båtbryggor med plats för egen båt till alla fastigheter. Vid Hjerts Torg finns även bygglov för en marina för större båtar. Vid bäcken upp mot Sundby Gård kommer 2 dammar att anläggas och en festplats är också planerad.

Det finns gott om gång och cykelvägar, såväl vid stranden som utefter Sundby Allé upp mot Strängnäsvägen. Vid bäckmynningen (vid Hjerts torg) samt utefter strandvägen finns flera konstnärliga utsmyckningar utförda av projektet Konstpaus. I Stallarholmen finns rika tillfällen till rekreation, bland annat 5 cykelleder som utgår från Östabadet på andra sidan sundet. På sikt finns även en motionsslinga inplanerad genom området.