Valberedning

Kontaktpersoner i samfällighetens valberedning:

Valberedning:

Sandra Östman
Granviksslingan 15
valberedning@sundbysamfallighet.se

Mats Öhlén
Sundby Strandväg 29
valberedning@sundbysamfallighet.se