Valberedning

Kontaktpersoner i samfällighetens valberedning:

Valberedning:

Viktor Lund
Torpaängsvägen 42
valberedning@sundbysamfallighet.se

Andreas Mathiesen
Granviksbacken 1
valberedning@sundbysamfallighet.se