Bryggansvariga

Brygga 1 - Bertil Lindh, Vildrosstigen 6, tfn 0152- 10468, bertil.lindh@makuland.se

Brygga 2 (Marinan) - Marina Gruppen - Roland Svensson tfn 070-540 6573

Brygga 3 - Ej byggd

Brygga 4 - Jan Landin, Sundbystrandväg 10, tfn 070-640 20 57                       

Brygga 5 (Badbryggan) - Johan Kardestad, tfn 0706- 651432, kardestad@telia.com

Brygga 6 - Ralf Svedberg, tfn 0706-580015, ralf.svedberg@gmail.com

Brygga 7 - Vakant/Styrelsen                                          

Brygga 8 - Ej byggd
                                                         
Brygga 9 - Göran Lindström, tfn 070-6952010, ca.goran.lindstrom@gmail.com

Brygga 10 - Tommy Grahn, tommy.grahn@outlook.com, Tel 0723872173;
Torgny Ekberg, ekberg.torgny@gmail.com, Tel 070-954 45 59

Brygga 11 - Henrik Salomaa, Murtegelvägen 1, henrik.salomaa@mail.com;
Peter Holst, Formtegelvägen 13, vpholst@hotmail.com

Brygga 12 - Vakant/Styrelsen
              
Brygga 13 - Björn Lander, Granviksslingan 2, tfn 070-2634601, bjorn.b.lander@gmail.com

Brygga 14 - Ej byggd

Brygga 15 - Bosse Lindgren, Sundby strandväg 57, bo.lindgren@barycent.com