Vägförening

I Stallarholmens vägförening är alla registrerade fastighetsägare medlemmar, men kommunen (=vägföreningen) övertar inte ansvaret förrän vägarna övertagits från exploatören och besiktigats. Detta brukar ske efter att ca 60 % av tomterna i resp. etapp blivit bebyggda. Det innebär att f.n. etapperna 4 och 3 inte är medlemmar i vägföreningen. Alla övriga fastighetsägare inom tätorten Stallarholmen är dock obligatoriskt medlemmar!

Om du har någon fråga angående vägföreningen i Stallarholmen kontakta sekreterare och ledamot:

Bengt Malmquist
Tfn: 070-6940543
e-post: b.ochs.malmquist@telia.com

Senast uppdaterad: 2018-03-11 

 

Läs mer om trafiksäkerhet på vägarna:

SAKER TRAFIK PA BOSTADSGATOR KRAVER FRI SIKT I KORSNINGAR! Pdf, 2.2 MB.