Vägförening

Kontaktperson: Krister Åkerblom

Tel: 070-829 30 60

Mail: krister@vannesta.se

 

I Stallarholmens vägförening är alla registrerade fastighetsägare medlemmar, men kommunen (=vägföreningen) övertar inte ansvaret förrän vägarna övertagits från exploatören och besiktigats. Detta brukar ske efter att ca 60 % av tomterna i resp. etapp blivit bebyggda. Det innebär att f.n. etapperna 4 och 3 inte är medlemmar i vägföreningen. Alla övriga fastighetsägare inom tätorten Stallarholmen är dock obligatoriskt medlemmar!

Senast uppdaterad: 2023-05-03

 

Läs mer om trafiksäkerhet på vägarna:

SAKER TRAFIK PA BOSTADSGATOR KRAVER FRI SIKT I KORSNINGAR! Pdf, 2.2 MB.