Hundar

Inom samfällighetens område gäller de lokala ordningsföreskrifterna för Strängnäs kommun, beskrivna i Styrdokument §§17-19: 

"Hundar ska hållas kopplade på offentliga platser inom detaljplanerat område med undantag för inhägnade områden (hundrastplatser). På offentliga platser inom detaljplanerat område ska föroreningar efter hundar plockas upp."