Frågor & svar - Gräsklippning

På kartan nedan ses de ytor som vi själva inom Samfälligheten har
ansvaret för, samt de som kommunen/vägföreningen ansvarar för
Karta här Pdf, 1.6 MB.