Fårhagarna           

I vårt område har vi ett flertal fårhagar. Det är ett charmigt och trevligt inslag i vår närmiljö och är dessutom ett kostnadseffektivit sätt att sköta underhållet av stora delar av våra grönområden.

Fåren får absolut inte mats, varken med gräsklipp eller något annat! Det är inte heller tillåtet, vare sig för människor eller hundar, att gå in i hagarna när fåren är där.

Under resten av året ska hundar hållas kopplade inom hela vårt område dvs även i fårhagarna.

Om får upptäcks utanför hagarna eller om något annat inte verkar stå rätt till med får eller fårhagar så kontaktas fårägaren: Leif Hedin, tel. 0733-346 529

Namnsättningen av fårhagarna, här Pdf, 1.4 MB.