Fårhagarna           

I vårt område har vi ett flertal fårhagar. Detta för att det är ett kostnadseffektivt sätt att sköta underhållet på många av våra stora grönområden och det är dessutom ett trevligt och charmigt inslag i vår närmiljö. Fåren vistas periodvis i olika hagar och flyttas runt mellan dessa av fårskötaren under sommarmånaderna och flyttar ”hem” igen till hösten.

Fåren får absolut inte matas, varken med gräsklipp eller något annat!

I fårhagarna får ingen, utom fårskötare och får, vistas. Det är alltså inte tillåtet att gå in till fåren i hagarna. Ej heller får hundar rastas där.

Upptäcks t.e.x. får utanför hagarna eller något annat inte verkar stå rätt till med får eller fårhagar kontaktas fårägaren: Leif Hedin, tel. 0733-346 529

Namnsättningen av fårhagarna, härPDF