Bryggor

De flesta fastigheter inom vår samfällighet har tillgång till en båtplats. Max båtstorlek är 2,3 x 6,0 meter (bredd x längd). Större båtar är inte tillåtet med hänsyn till bryggornas konstruktioner och fastigheternas rätt att disponera en båtplats.
Markerade gästplatser finns på ett antal bryggor, se bryggkarta. De får fritt disponeras av gästande båtar under en kortare period

Läs mer om "Brygg och Båtregler" här Pdf, 113 kB..

Hitta bryggnummer och båtplatser för resp fastigheter här Pdf, 148.3 kB..