Bryggor

De flesta fastigheter inom vår samfällighet har tillgång till en båtplats. Max båtstorlek är 2,3 x 6,0 meter (bredd x längd). Större båtar är inte tillåtet med hänsyn till bryggornas konstruktioner och fastigheternas rätt att disponera en båtplats.
Markerade gästplatser finns på ett antal bryggor, se bryggkarta. De får fritt disponeras av gästande båtar under en kortare period

Läs mer om "Brygg och Båtregler" här Pdf, 113 kB..

Hitta bryggnummer och båtplatser för resp fastigheter här Pdf, 148.3 kB..

Har du frågor eller funderingar kontakta gärna bryggansvariga för respektive brygga:

Brygga 1 - Bertil Lindh, Vildrosstigen 6, tfn 0152- 10468, bertil.lindh@makuland.se                                        

Brygga 2 (Marinan) - Marina Gruppen - Roland Svensson tfn 070-540 6573

Brygga 3 - Ej byggd

Brygga 4 - Jan Landin, tfn 070-303 40 86                        

Brygga 5 (Badbryggan) - Johan Kardestad, tfn 0706- 651432, kardestad@telia.com

Brygga 6 - Ralf Svedberg, tfn 0706-580015, ralf.svedberg@gmail.com

Brygga 7 - Vakant/Styrelsen                                          

Brygga 8 - Ej byggd
                                                         
Brygga 9 - Göran Lindström, tfn 070-6952010, ca.goran.lindstrom@gmail.com

Brygga 10 - Tommy Grahn, tommy.grahn@outlook.com, Tel 0723872173; Torgny Ekberg, ekberg.torgny@gmail.com, Tel 070-954 45 59

Brygga 11 - Henrik Salomaa, Murtegelvägen 1, henrik.salomaa@mail.com;
Peter Holst, Formtegelvägen 13, vpholst@hotmail.com

Brygga 12 - Vakant/Styrelsen
              
Brygga 13 - Björn Lander, Granviksslingan 2, tfn 070-2634601, bjorn.b.lander@gmail.com

Brygga 14 - Ej byggd

Brygga 15 - Bosse Lindgren, Sundby strandväg 57, bo.lindgren@barycent.com