Vad innebär det för en motion om man röstar ja eller nej till styrelsens förslag på röstsedeln?

Styrelsens rekommendation där man tillstyrker eller avslår varje motion är beroende på motionens utformning och eventuella konkreta eller mer eller mindre skarpa förslag. Svaren konkretiseras med en kort motivering där det föreslås att motionen genomförs, avslås eller blir föremål för vidare utredning.

På Röstsedeln framgår att det är styrelsen förslag till svar på motionen som man röstar ja eller nej till. Röstar majoriteten nej till styrelsens förslag måste motionen tas upp för vidare behandling.