Årsstämma 2021, Kallelse och information

På grund av rådande Covid-19 pandemi och FHMs rekommendationer, har samfällighetens styrelse beslutat att genomföra årets föreningsstämma den 24 mars 2021 i form av en Poströstning. Alla fastighetsägare skall senast V7 ha fått kallelse och samtliga dokument per post. Till höger återfinns en komplett digital uppsättning av kallelsen och övriga dokument.

I kallelsen finns beskrivet hur Poströstningen ska genomföras. Fastighetsägare som inte fått dokument-uppsättningen per post inom given tid ombeds mejla styrelsen enligt nedan.

P.g.a. de speciella förutsättningarna kring poströstningen har vi kanaler där man kan ställa frågor till styrelsen. Dessa frågor och styrelsens svar läggs sedan ut på den här sidan, så att alla medlemmar kan ta del av informationen.

Det finns tre sätt att kontakta styrelsen:

1. Per mejl: info@sundbysamfallighet.se

2. Via kontaktformulär som öppnas genom att klicka på denna länk

3. Per telefon den 17 mars mellan klockan 19-21 på nummer 070-8936719