Vårinformation

Sommarvatten

Sommarvattnet sätts igång söndag 3 maj med hjälp av Sjövattengruppen och andra frivilliga medhjälpare.

OBS! Den som eventuellt har haft kranar i öppet läge under vintern måste se till att alla kranar på den egna tomten är stängda inför påslagningen av vattnet då det annars kommer att spruta vatten ohejdat vid den egna fastigheten då vattnet slås på. Stäng gärna till alla kranar redan nu.

Vårstädning

Med tanke på virussituationen, covid-19, kan det vara bäst att avstå från att fösa ihop större grupper på ett och samma ställe. Vi räknar därför med att det inte kommer att kunna genomföras en vårstädning i vanlig omfattning i området just denna vår.

Det finns några saker som måste genomföras, bland annat isättning av badstegar vid bryggorna. Detta får lösas på annat sätt. Räkna med att gemensamma städaktiviteter för övrigt är inställda.

Årsstämman

Genomfördes 18 mars. StämmoprotokolletPDF finns på hemsidan.

Vi önskar alla en Glad Påsk!

Styrelsen

Hantera prenumeration