Välkomna till informationsmöte angående Grannsamverkan och säkerhet.

På Samfällighetens årsstämma 2020 kom ett starkt önskemål om att hålla ett möte med polisen för att tala om grannsamverkan och säkerhet i vårt område, vilket vi också beslutade att föreningen skulle bjuda in till.

Det har nu blivit dags!

En chans att få tips och råd för hur vi kan och ska hjälpa varandra till en fortsatt trygg miljö i vårt område.

Den 13 november kommer polis Sanna Granbeck till oss.

Tid: 10:00

Plats: Mötesplatsen i Gula Industrihuset

Det vore bra om ni kan anmäla ert deltagande till info@sundbysamfallighet.se , så att vi får en indikation på hur många som kommer. Maxantal cirka 80 personer.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen för Sundby Strands Samfällighetsförening

Hantera prenumeration