Vägförenings årsmöte 2020 - Kallelse

Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 18.30.

Plats: GULA INDUSTRIHUSET i lokal Mötesplatsen.

Ärenden: Sedvanliga årsmötesförhandlingar, rap-porter från styrelse och revisorer samt före mö-tesförhandlingarna information av chefen för Tra-fik-och Miljökontoret, Anders Ekström, gällande föreningens upphörande.

OBS: Alla fastighetsägare i Stallarholmens tätort är medlemmar i vägföreningen och därför välkomna till vägförenings årsmöte!


Styrelsen

Hantera prenumeration