Tack för 2020 och årsstämma 2021

Liksom alla andra kan vi konstatera att år 2020 varit ett annorlunda och besvärligt år. Covid-19-pandemin har för vår förening främst inneburit inställda städdagar och alternativa styrelsemöten. Ändå har verksamheten i stort sett rullat på med inte minst insatser från enskilda medlemmar.

Styrelsen tackar alla som med sitt arbete sett till att fortsatt hålla vårt område vackert och välskött.

Årsstämman 2021 planeras till slutet av mars. Vi får se i vilken form den kan genomföras beroende på pandemins utveckling. Kallelse, med närmare information om tid och plats/form, kommer att skickas ut under februari.

Motioner till årsstämman mailas till info@sundbysamfallighet.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 2021-01-31. Skriv motion 2021 i ärenderaden.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

 


Hantera prenumeration