Sommarhälsning från styrelsen

Plötsligt har vi drabbats av en värmebölja. Då är det bra att ha vårt sommarvatten och slippa tänka på vattenransonering.

Som ni säkert sett har stängslen i flera fårhagar reparerats. 900 m nytt stängsel har satts upp och stolpar och hörn har bytts ut och förstärkts. Det återstår fortfarande några hagar som kommer att åtgärdas senare.

Det förekommer att medlemmar klipper upp stängslen för att lättare komma in i hagarna. Styrelsen påpekar att det naturligtvis är helt förbjudet att göra åverkan på stängslen. Det försämrar stabiliteten på en lång sträcka. Om man vill ha en trappa över stängslet kan man höra av sig till styrelsen för eventuell uppsättning.

Gräsklippningen har utökats med nya områden och fungerar bra. Till nästa år ska vi fundera på om vi ska senarelägga klippningen på vissa ställen till efter blomningen.

De parkeringsskyltar som satts upp på Hjerts Torg och vid Pulkabacken är kompletta. Skylten P betyder i sig att parkering är tillåten 24 timmar i följd på helgfria vardagar utom dagar före söndag och helgdag. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdagar får du parkera under obegränsad tid.

Det förekommer bil- och annan motorfordonstrafik på våra gångvägar. Med hänsyn till säkerhet och allas trevnad är det absolut förbjudet. Endast gång- och cykeltrafik är tillåten. Det är också förbjudet att parkera vid våra bad, bryggor och vid pumphus. Styrelsen kommer att kontakta SEVAB m fl för att höra om det är möjligt att hålla befintliga bommar låsta sommartid kompletterat med stora stenar. Det är viktigt att servicefordon kommer fram.

På stranden vid barnbadet har vi satt upp ett blårandigt band för att gässen inte ska använda sandstranden som toalett. Det betyder inte att det är badförbud. Bandet går att kroka av och flytta tillfälligt om det är i vägen när man ska bada. Om sopkorgen är full vid barnbadet, ta gärna med er soporna hem, så att inte kråkorna sprider runt skräpet.

Hundar rastas ibland vid våra bad vilket inte heller är tillåtet. Vi har en lång strandlinje så håll era hundar utanför badplatserna. Hundar ska alltid hållas kopplade inom vårt område.

Bryggorna repareras fortlöpande. En del reparationer är provisoriska och kommer att förbättras vid kommande städdagar.

Styrelsen vill också passa på att tacka alla som ideellt ställt upp och gjort vårt område trevligare. Man har bland annat snickrat en bryggbänk, iordningställt boulebanan, städat badstranden samt kämpat med sjövattnet inför säsongen.

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Hantera prenumeration