POSTRÖSTA I ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA 2021

Föreningen skall enligt stadgarna hålla årets ordinarie föreningsstämma i slutet på mars månad. Så har det varit tidigare år då vi kunnat samlas för att genomföra stämman. I år är ett annat år. Pandemin håller fortfarande samhället i ett fast grepp med stor smittspridning.

På grund av rådande Covid-19 pandemi och FHMs rekommendationer har samfällighetens styrelse beslutat att genomföra årets föreningsstämma den 24 mars 2021 i form av Poströstning. Alla fastighetsägare skall senast vecka 7 ha fått kallelse och samtliga dokument per post.

Ni kan rösta genom att på Röstsedeln kryssa i lämpligt alternativ, ja eller nej, för varje beslutspunkt. Rösta kan ni göra omedelbart ni fått utskicket och fram till den 24 mars. Om ni är flera ägare till fastigheten kom då ihåg att samtliga måste underteckna Röstsedeln. Röstsedeln ni skickar in i det bifogade frankerade svarskuvertet skall vara stämman och rösträknarna tillhanda senast 24 mars.

Fastighetsägare som inte fått dokumentuppsättningen per post inom angiven tid ber vi mejla styrelsen. Infosundbysamfallighet.se

På grund av de speciella förutsättningarna kring Poströstningen har vi skapat en egen flik för årsstämman: sundbysamfallighet.se/stamma2021.

Som vanligt finns alla dokument att tillgå. Börja med att läsa Kallelsen med instruktioner för Poströstning innan du tar itu med övriga dokument med kommentarer till varje punkt på Röstsedeln/Agendan.

Speciellt för i år har vi skapat ett antal kanaler där man kan ställa frågor avseende Årsstämman till styrelsen. Frågor och svar läggs sedan ut på den nya sidan, så att alla kan ta del av informationen.

Stallarholmen 11 februari 2021

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Hantera prenumeration