Kontorsboden

Hej alla i Sundby Strands Samfällighet,

Som vi tror att alla har sett, så har det placerats en kontorsbod vid sidan om befintligt förråd vid Sundby Allé. Kontorsboden övertogs från Sundby tomter i befintlig skick, men behöver nu färdigställas med nytt tegeltak och ny ytterpanel (i likhet med det befintliga förrådet). Bygglov för byggnaden finns.

För att kunna hålla nere den totala kostnaden, vill nu styrelsen ställa frågan till SSS om det finns några frivilliga som på lediga stunder vill idka snickeriarbete under sommaren, kanske i par om två m h t rådande Corona. Vi har beräknat arbetsinsatsen exklusive målning till ca 80 timmar och önskemålet är att arbetet är slutfört senast sista september.

All material beställs genom styrelsens försorg och inkluderar allt virke (grundmålat), tegel, plåt men även färdiga takstolar. El och sommarvatten finns vid boden.

Det finns fortfarande 2 båtbommar kvar till salu och priset är 1800 kr/st.

Intresserade kan svara till styrelsen före midsommar. 

 

Hantera prenumeration