Information från vägförening

Stallarholmens vägförening har vidarebefordrat följande information från kommunens Teknik- och servicekontor:

Svevia ska utföra VA-arbete på Rosendalsvägen i Stallarholmen under tiden 1 december 2020 – 28 februari 2021 (ny pumpstation samt ny anslutning till kommande bygge på gamla Konsumtomten).

In och utfart till/från Sundby Hagväg från Rosendalsvägen är ej möjlig. Trafik till området Sundby Strand hänvisas via Sundby allé.

Kontaktmän är:

SVEVIA, Theo Samuelsson 0730310049

ESEM , Martin Ahlbom 016106752

 

Hantera prenumeration