Årsstämman är nu avslutad...

Årsstämman är nu avslutad i och med att räkningen av poströsterna är avklarad och ett stämmoprotokoll har upprättats. Glädjande nog har vi haft ett högt valdeltagande i år trots rådande omständigheter.
Rösterna har med mycket stor majoritet bifallit valberedningens och styrelsens förslag vilket gör att den nya styrelsen med omedelbar verkan kan ta sig an sina uppgifter enligt verksamhetsplanen.
Den avgående styrelsen vill tacka medlemmarna för ett mycket gott samarbete under det gångna året och önskar den nya styrelsen lycka till för kommande mandatperiod.

Stämmoprotokollet och röstsammanställningen finns under länken årsstämma 2021 på hemsidan.


Styrelsen i Sundby Strands Samfällighetsförening

Hantera prenumeration