Angående anläggning på kommunal mark

Detta är ett meddelande från en aktionsgrupp angående anläggning på kommunal mark inom samfälligheten. Gruppens e-post: aktionsgrupp@gmail.com

Hej Fastighetsägare i Sundby Strand!

De flesta av oss har väl fått ett brev från kommunen om att vi fastighetsägare åläggs att ta bort alla våra anläggningar från kommunal mark.

Vi tror inte det är självklart att kommunen kan/får ställa de krav de gör i brevet. Åtminstone inte till vissa av kraven.

Vi är några som inte bara vill ifrågasätta kommunens syn på detta utan också vill agera i hopp om att få kommunen att ändra sig. För att nå framgång är det samling av så många fastighetsägare som möjligt som gäller. Därför vill vi med detta mail höra om ditt intresse att vara med i en samordnad aktion för att åstadkomma förändring.

Är du intresserad så anmäl dig på aktionsgrupp@gmail.com

Uppge kontaktperson och fastighetsbeteckning. Från denna mailadress kommer vi i nästa steg skicka ut mer dokumentation, information mm till alla som anmäler sig. Genom din anmälan godtar du samtidigt att vi får hantera din mailadress i grupputskick.

Om du är jurist, väganläggningstekniker, hantering av bygglovsärenden eller har motsvarande kompetens eller om du har anhöriga som besitter motsvarande kompetens får du gärna upplysa om det. Den typen av kompetens kan vara av stor betydelse och hjälp för oss i den kommande processen.

Vi är i skrivandets stund bara tre som planerar att driva detta. Ska denna process drivas med stuns är det för få. Det skulle behövas några till. Anmäl gärna intresse för en aktiv medverkan.

Observera att denna aktionsgrupp är helt fristående från samfällighetens styrelse!

Med vänlig hälsning
Thomas Eriksson, Gunnel Gustafsson och Sten Åfeldt

Hantera prenumeration