Aktuellt


 • Årsstämman är nu avslutad...
  Årsstämman är nu avslutad i och med att räkningen av poströsterna är avklarad och ett stämmoprotokoll har upprättats. Glädjande nog har vi haft ett högt valdeltagande i år trots rådande omständigheter.
  Rösterna har med mycket stor majoritet bifallit valberedningens och styrelsens förslag vilket gör a...

 • Årsstämma 2021
  Vi vill påminna om poströstningen som fortfarande pågår. Ni som ännu inte har röstat har fortfarande några dar på er. Röstsedeln ska vara revisionsbyrån Rådek tillhanda senast onsdag 24 mars 2021.Hälsningar
  Styrelsen
   

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden härPDF