Aktuellt


  • Trädfällning och Röjning av sly på eget bevåg
    Styrelsen har fått in ett antal frågor från medlemmar som gäller fälla träd eller ta ner buskage på allmänning eller annans tomt, samt byggnation av ej bygglovspliktiga byggnader som små förråd och så vidare. Då det verkar råda viss okunskap i ämnet, känner vi oss nu manade att gå ut med en skrivels...

  • Välkomna till informationsmöte angående Grannsamverkan och säkerhet.
    På Samfällighetens årsstämma 2020 kom ett starkt önskemål om att hålla ett möte med polisen för att tala om grannsamverkan och säkerhet i vårt område, vilket vi också beslutade att föreningen skulle bjuda in till.
    Det har nu blivit dags!
    En chans att få tips och råd för hur vi kan och ska hjälpa vara...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden här Pdf, 1.2 MB.