Aktuellt


  • Tack för 2020 och årsstämma 2021
    Liksom alla andra kan vi konstatera att år 2020 varit ett annorlunda och besvärligt år. Covid-19-pandemin har för vår förening främst inneburit inställda städdagar och alternativa styrelsemöten. Ändå har verksamheten i stort sett rullat på med inte minst insatser från enskilda medlemmar.Styrelsen ta...

  • Information från vägförening
    Stallarholmens vägförening har vidarebefordrat följande information från kommunens Teknik- och servicekontor:
    Svevia ska utföra VA-arbete på Rosendalsvägen i Stallarholmen under tiden 1 december 2020 – 28 februari 2021 (ny pumpstation samt ny anslutning till kommande bygge på gamla Konsumtomten).
    In o...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden härPDF