Aktuellt


  • Städdag den 17 oktober
    Då var det dags att göra ett dagsverke till i vårt fina område. :)Först och främst ett stort tack till de tappra fem själar som tog på sig att hjälpa till med avstängning av sommarvatten, med ett extra varmt tack till Bob Berggren, vår vattenansvarige, som organiserat och jobbat extra redan på freda...

  • Gungor = en säkerhetsrisk
    Gungan vid Tegelplan (vid boulebanan) har nu snart levt färdigt sitt liv, med både lös gunga och dåligt trä. Risken för olycka på ena delen bedömdes vara för stor, varför två gungor monterats ned. Hela lekplatsen har inventerats och åtgärder för att rusta upp och även köpa in ny gunga planeras inför...

Om Sundby Strand

Den här hemsidan är till för Sundby Strands Samfällighetsförening, en skön plats i Stallarholmen.

Hemsidan innehåller aktuella händelser och historisk information om vår Samfällighet.

På hemsidan hittar du som medlem också information om aktuella händelser och sådant som berör vår samfällighet.

Du som funderar på att flytta hit till Sundbystrand kan också hitta information och få kontakt med styrelsen mm.

För konstintresserade finns en historik av Konstpausleden här Pdf, 1.2 MB.